Kolejna praca podczas której ćwiczymy motorykę małą. Tematyka wiosenna.

Uzupełnij pola plasteliną, wzór bociana znajduje się poniżej.

Pan Bocian -  ćwiczenie motoryki małej Małgorzata Wojkowska Prace plastyczne Wiosna (Prace plastyczne)

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Małgorzaty Wojkowskiej