Kolejna praca podczas której ćwiczymy motorykę małą. Tematyka wiosenna.

Uzupełnij pola plasteliną, wzór bociana znajduje się poniżej.

Praca plastyczna: Pan Bocian -  ćwiczenie motoryki małej

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Małgorzaty Wojkowskiej