Dobiegły końca w naszej grupie tydzień pt.: Moja miejscowość, mój kraj

Praca plastyczna pt: „Nasze ulubione miejsca w Łomiankach”  (rozwijanie wyobraźni dzieci, ćwiczenie motoryki małej)

 

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Małgorzaty Wojkowskiej