Taki sam, ale inny

Rysowaliśmy siebie – Praca plastyczna pt: „Mój portret”  (rozwijanie wyobraźni dzieci, ćwiczenie motoryki małej)

 

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Małgorzaty Wojkowskiej