Przykładowa dekoracja sali przedszkola na Dzień Teatru

Dekoracja sali - Dzień Teatru

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Małgorzaty Wojkowskiej