Przykładowa dekoracja sali przedszkola na Dzień Teatru

Dekoracja sali - Dzień Teatru Dzień Teatru Małgorzata Wojkowska Prace plastyczne Prace plastyczne (Dzień Teatru)

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Małgorzaty Wojkowskiej