Przykładowa dekoracja sali przedszkola na Dzień Teatru

Dekoracja sali - Dzień Teatru Dzień teatru Kreatywnie z dzieckiem Małgorzata Wojkowska

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Małgorzaty Wojkowskiej