Kilka inspiracji dinozaurowych …
Dino z talerza z elementami z kolorowego papieru
W jednej wersji na całym talerzyku
A w drugiej na połowie, pomalowanej farbka.

 

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Moniki Okoń