Dzieci wycinały elementy z białego, czerwonego lub pomarańczowego papieru potrzebne do stworzenia bociana.
Trawka, chmurki, słoneczko – wydzieranka z papieru lub elementy wycięte nożyczkami.

 

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Marleny Wrońskiej