Cel:
– rozwijanie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej
– rozwijanie kreatywności
– dbanie o porządek w miejscu pracy
Do wykonania pracy potrzebne będą:
– szablon orła odrysowany na kartce technicznej
– nożyczki
– gąbeczka
– farba: czerwona,
– biała kartka techniczna A4
– taśma klejąca

Przygotowanie:
1. Wycinamy szablon orła.
2. Delikatnie przy użyciu taśmy klejącej przyklejamy od dołu orła do kartki technicznej.
3. Gąbeczkę maczamy w czerwonej farbie, stemplujemy zewnętrzne części orła.
4. Odklejamy szablon orła.
5. Gotowe.

Praca plastyczna: Orzeł biały odciśnięty gąbeczką

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Anety Grądzkiej-Rudziak