Kropkowe obrazki Aneta Grądzka-Rudziak Prace plastyczne

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Anety Grądzkiej-Rudziak