Tu możesz wygenerować dowolny napis na girlandach zupełnie bezpłatnie. Nie ma ograniczeń co do długości tekstu czy ilości wygenerowanych tekstów. Można generować cały napis z jednym kolorem tła, lub z losowo wybranym tłem dla każdej litery.

Film pokazujący jak korzystać z generatora: