Próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki stworzony na podstawie egzaminu, który odbył się w 2019 roku.

Egzamin składa się z 15 pytań zamkniętych, w których poprawna jest tylko jedna odpowiedź. W tych zadaniach za poprawną odpowiedź przyznajemy punkty.

Do rozwiązania jest także 6 zadań otwartych, w których należy zapisać odpowiedź – tu punktów nie zliczamy. Musi to zrobić nauczyciel, rodzic lub opiekun.

Na rozwiązanie egzaminu masz 100 minut.

Powodzenia!

Trwa wczytywanie

Egzamin został stworzony na podstawie arkuszy egzaminacyjnych ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.