Dodaj ze sobą poniższe ułamki zwykłe o tym samym mianowniku i zapisz wynik w puste pole. Pamiętaj, że wpisujemy wynik jako ułamki nieskracalne. Inaczej odpowiedź nie zostanie uznana. Wynik zapisujemy poprzez /, np. 1/2

Trwa wczytywanie