Najpierw zjeżdżamy windą w dół

Potem idziemy zgięci w pół

Aż dochodzimy do czarnej ściany

Którą narzędziem mocno skuwamy

 

Kawałki węgla łopatą bierzemy

Do wagonika raz dwa sypiemy

Gdy wszystkie wagony już wypełnione

To na powierzchnię są wywożone

Zabawa Górnik w kopalni Agata Dziechciarczyk Barbórka Wierszyki Zawody (Wierszyki)

Autor: Agata Dziechciarczyk