Ojczyzna nasza 

Przyjazna narodom

Przez Polskę do różnych 

Krajów drogi wiodą

Na zachód Niemcy

Od wschodu Ukraina wita

Na południu pojeździsz

Po słowackich szczytach

Przez Bałtyk popłyniesz

W skandynawskie kraje

Lecz zewsząd wrócisz,

Bo co polskie kochane

Na mapie jeszcze inni sąsiedzi

Możesz przeróżne kraje zwiedzić

Litwa, Białoruś, Czechy czekają

Piękne też krajobrazy mają

Lecz to co polskie

Jest zawsze naj!

Bo to Ojczyzna

Nasz własny kraj!

Ojczyzna (Wierszyk)

Autor: Agata Dziechciarczyk