Kominek już czeka, choinka ubrana też

Śpiesz się Mikołaju, do nas tutaj śpiesz

Cały rok czekamy na spotkanie z Tobą

I prezenty dla nas, które masz ze sobą

 

Chcemy reniferów poznać Twoich siedem

Co Cię wożą w noc magiczną po caluśkim niebie

Tęsknimy za Tobą, chcemy nowych wieści

O podróżach posłuchamy Twoich opowieści

 

Mówią żeś z Laponii, mówią też, że z Nieba

O odpowiedź poprosimy, bo nam wiedzieć trzeba

Pani nasza miła nam to powiedziała

Że już niejednego Mikołaja spotkała

 

I że każdy może zostać Mikołajem

Wystarczy tylko, ze prezenty daje

Czekamy, więc teraz na Twe mądre słowo

Byś zaświadczył jak jest – swą zacną Osobą

List starszaków do Mikołaja (Wierszyk)

Autor: Agata Dziechciarczyk