MISIE KOCHA KAŻDY

I MAŁY I DUŻY

 

SĄ DO USYPIANIA

I SĄ DO PODRÓŻY

 

PRZYJACIELEM WIERNYM

NA LATA DZIECIĘCE

 

PRZYTULAJ MISIA

I BIERZ GO NA RĘCE

Kochamy misie (Wierszyk)

Autor: Agata Dziechciarczyk