Zbudujemy Igloo

Dom dla Eskimosa

U którego widać tylko

Kawałeczek nosa

 

Cały jest ze śniegu

Ten dom nad domami

Lodowe Kawałki

Są jego ścianami

 

Na bazie koła

Budowla zrobiona

Na dole szeroka

U góry zwężona

 

Jedno tylko wejście

Okien wcale nie ma

W środku igloo lampka

Skóry do leżenia

 

 

Iglo (Wierszyk)

Jest kamienny stolik

Są też i naczynia

Tylko drzwi wejściowych

Igloo wcale nie ma

 

Zamiast nich jest tunel

Skórą zasłonięty

By Eskimos w środku

Nie był już zziębnięty

 

Autor: Agata Dziechciarczyk