Miłosierdzie Boże

Niechaj chroni nas

A serce Twoje Jezu

Otworzy zdroje łask

 

Niech cenne krople krwi,

Co z serca Twego płyną

Odkupią nasze winy

Dla wszystkich będą siłą

 

Jezu ufam Tobie

Trzy słowa powtarzam

Koronkę ofiarowaną

Za grzechy odmawiam

 

 

Boże miłosierdzie (Wierszyk)

Jezu ufam Tobie

Tyś przewodnikiem mi

Wierzę Jezu mój

Że jesteś w sercu mym

 

Proszę Ciebie Boże

O potrzebne łaski

Z Tobą łatwiej przetrwać

I cienie i blaski

 

Autor: Agata Dziechciarczyk