Skąd wiemy, która liczba jest większa, a która mniejsza? Decyduje o tym jej odległość od zera. Jeśli mielibyśmy porównać dwie liczby, to bliższa zera będzie liczbą mniejszą, a dalsza – większą. Gdybyśmy chcieli przedstawić to za pomocą osi liczbowej, większa liczba znajdowałaby się na niej po prawej, a mniejsza po lewej stronie. I tak wiemy że 1 jest mniejsza niż 9, a 6 większa niż 4.

Znak większości i mniejszości

Jeśli chcesz porównać liczby wielocyfrowe, sprawdź najpierw, która z nich ma więcej cyfr w zapisie – ta będzie większa.

  • 53 jest większe od 7
  • 8865 jest większe od 67
  • 112 jest większe od 66

Jak porównać ze sobą np dwie liczby trzycyfrowe albo dwie pięciocyfrowe?

487 jest większe od 234, bo 4 (cyfra setek, pierwsza od lewej) jest większa od 2. Nie musimy już sprawdzać pozostałych cyfr.
1667 jest większe od 1143, cyfry tysięcy (pierwsze po lewej) są takie same – wynoszą jeden. Ale cyfra setek wynosi w pierwszej 6, a w drugiej 1, zatem 1667 jest większa.
Na szczęście nie trzeba za każdym razem wpisywać całego zdania, aby przekazać, która liczba jest większa. W matematyce istnieje do tego specjalny znak zwany znakiem mniejszości i większości, który wstawiamy pomiędzy porównywane liczby.

Jak czytać znak większości i mniejszości

  • 65>15 (czytamy: 65 jest większe od 15)
  • 
12<112 (czytamy: 12 jest mniejsze od 112)
  • 56<234 (czytamy 56 jest mniejsze od 234)
  • 22>6 (czytamy: 22 jest mniejsze od 6).

 

UWAGA: dotyczy to tylko liczb dodatnich.