Polecamy generator nauki pisania po śladzie

Poniżej do wydruku: Kontury cyfry 0.
Plansze dydaktyczne PDF do wydruku. Szablon z dużą czcionką.
Pusty środek cyfr dzieci mogą wypełnić poprzez pokolorowanie kredkami, mazakami, farbami.

Druk jest niemożliwy na smartfonach – proszę skorzystać z komputera.

Kontury cyfry 0

 

Podgląd arkuszy:

 

Kontury cyfry 0

Kontury cyfry 0