Potrzebne materiały: niebieskie, białe i kolorowe kartki, nożyczki, szablony choinek, klej.

Etap I- z białych kartek wyciąć pagórki i przykleić do niebieskiej.

Etap II- odrysować na kolorowych kartkach choinki i wyciąć. Przykleić na pagórki.

Etap III- z białego papieru wyciąć kółka- płatki śniegu i przykleić.

 

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Izabeli Kowalskiej