Grupa liczy obecnie 20 dzieci,w tym 5 trzylatków i 15 czterolatków. Obecnych w tym dniu było 13 dzieci ( w tym troje 3 latków).

Zadaniem dzieci było pokolorowanie cyfry 3; narysowanie odpowiedniej ilości kółeczek; wyklejenie kółeczek wydartymi kawałkami kolorowego papieru.

 

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Marleny Wrońskiej