Cel:

  • budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka
  • dostrzeganie związków między przyczyną a skutkiem

Do wykonania pracy potrzebne będą:

  • 1/3 szklanki wody
  • mała paczka skittlesów
  • jasny talerzyk, najlepiej biały

Przygotowanie:
Rozkładamy skittlesy w kole na talerzyku, najlepiej tak, jak ułożone są kolory w tęczy. Z boku talerzyka wlewamy wodę i czekamy. Efekt niesamowity – określony stwierdzeniem: WOW.

 

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Anety Grądzkiej-Rudziak