Wyjaśnienie przysłowia „W Marcu jak w garncu”, mieszanie symboli pogodowych w garnku.

Samodzielne rysowanie symboli pogodowych w swoich garnkach.

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Małgorzaty Wojkowskiej