Praca plastyczna pt: „Ja podczas zabawy”  (rozwijanie wyobraźni dzieci, ćwiczenie motoryki małej)

Były to bardzo ciekawy i aktywny tydzień dla naszych przedszkolaków 🙂

 

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Małgorzaty Wojkowskiej