Praca plastyczna: Co lubię robić z Mamą? Co lubię robić z Tatą? 

(ćwiczenie motoryki małej: rysowanie kredkami)

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Małgorzaty Wojkowskiej