Zakręcona matematyka – mój własny pomysł!

Potrzebne materiały: niebieskie zakrętki od butelek, marker, kartka, mazak.

Wykonanie: na zakrętkach napisać działanie na dodawanie, odejmowanie, mnożenie czy dzielenie. Na kartce odrysować zakrętki i w tych miejscach wpisać wyniki tych działań, które są na zakrętkach. Zadanie polega na tym, że dziecko losuje działanie i tą zakrętkę kładzie na kółku z danym wynikiem. ( Żółte to dodawanie i odejmowanie, a czerwone mnożenie i dzielenie).

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Izabeli Kowalskiej