Potrzebne materiały: szare gazety, białe lub kolorowe kartki, szablony baletnic, klej, nożyczki, bibuła, ołówki

Etap I- na gazecie odrysowujemy baletnicę i wycinamy.

Etap II- przyklejamy ją na kartkę

Etap III- z bibuły robimy spódniczkę

 

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Izabeli Kowalskiej