Cel:
– rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej,

– budzenie wrażliwości estetycznej,

– czerpanie radości z tworzenia,

– stwarzanie możliwości własnych wypowiedzi za pomocą środków naturalnych

Do wykonania pracy potrzebne będą:
– liście,
– kwiaty
– kamyki
– kasztany
– wszystko, to co znajdziemy w przyrodzie
– przykładowe mandale na kartkach

Przygotowanie:
1. Wyjaśniamy, czym jest mandala.
Mandale są to symetryczne kompozycje zamknięte w okręgu. Usypywane z kolorowego piasku, przez tybetańskich mnichów. Mandale rozwijają postawę twórczą, wyrażają stan naszych uczuć i emocji za pomocą barw i kształtów. Są elementem wyciszającym i poprawiającym koncentrację. Stanowią przy tym znakomity pomysł na zabawę. Nie można także pominąć jej funkcji dekoracyjnych. Przy okazji można omówić zasady symetrii (symetria jedno i wieloosiowa, pokazanie cech wspólnych i różnic).
2. Pokazujemy przykłady.
3. Do dzieła.
4. Prezentacja i omówienie prac przez poszczególne dzieci:
– swobodne wypowiedzi dzieci na temat prac.

Praca plastyczna: Jesienna mandala

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Anety Grądzkiej-Rudziak