Zobacz galerię:

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Alicji Mazur