Sudoku jest rozgrywane na siatce 9 x 9 pól. W rzędach i kolumnach znajduje się 9 „kwadratów” (składających się z 3 x 3 spacje). Każdy rząd, kolumna i kwadrat (po 9 spacji) należy wypełnić cyframi 1-9, bez powtarzania jakichkolwiek cyfr w rzędzie, kolumnie lub kwadracie. Możesz też wybrać poziom trudności: Łatwy, średni lub trudny. Zobacz też nasze sudoku z cyframi oraz sudoku z kolorami.