Przedstawiamy wersję online znanej gry polegającej na przekładaniu zapałek tak aby rozwiązać równanie. Gra matematyczna i na logiczne myslenie, która ćwiczy koncentrację i abstrakcyjne myślenie. W każdym zadaniu jest polecenie podpowiadające co należy zrobić aby rozwiązać zagadkę, np

– remove 1 – usuń 1 zapałkę
– add 1 – dodaj 1 zapałkę
– subtract 2 – odejmij 2 zapałki