Rozwój orientacji przestrzennej

W tym artykule zajmiemy się omawianiem rozwoju orientacji przestrzennej i koordynacji ręka-oko.

Proces nauki czytania i pisania opiera się na umiejętnościach orientacji przestrzennej dziecka (góra, dół, prawo, lewo, nad, pod, obok) oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, zwłaszcza komunikacji oko-ręka. Kiedy te funkcje są dostatecznie rozwinięte, dziecko szybko rozumie, od której strony zacząć czytać i pisać, z łatwością podąża za linią z tekstem, a także konsekwentnie pisze litery w linii, nie wychodząc poza nią.

W związku z tym, jeśli dziecko ogólnie nie jest wystarczająco zorientowane w przestrzeni, będzie mu również trudno nawigować po kartce papieru. Ponadto w przypadku ograniczonej koordynacji wzrokowo-ruchowej oczy dziecka mogą odsuwać się od kreski, co prowadzi do niezrozumienia tekstu.

Takie trudności mogą prowadzić do poważnych problemów z czytaniem przez dziecko. Jednak ćwiczenie percepcji przestrzennej i koordynacji wzrokowo-ruchowej od wieku przedszkolnego pomoże nie tylko uniknąć tych problemów, ale pozwoli dziecku opanować umiejętność czytania i pisania.

Jak rozwijać orientację przestrzenną

W wieku przedszkolnym bardzo ważne jest, aby dzieci rozwijały następujące umiejętności:

  • pokazywały na sobie części ciała,
  • określały położenie obiektów w przestrzeni (blisko i daleko);

Dzieciom może być dość trudno określić odległość do przedmiotów, objętość, głębokość przestrzeni, podział proporcji między różnymi częściami (obiektami) w postrzeganej przestrzeni, zmianę ich położenia. Ważne jest nauczenie dzieci mierzenia obiektów w przestrzeni, określania własnego położenia, symulowania różnych sytuacji przestrzennych. W tym celu jest kilka ćwiczeń:

  • określ, ile kroków jest do biurka, do lalki, do skrzyżowania (na ulicy) itp.; 
  • kto siedzi dalej: Mikołaj lub Kasia; 
  • kto jest wyższy: Karolina lub Tomek itp.

Opierając się na zrozumieniu schematu własnego ciała, istnieje kilka gier, które mogą pomóc dziecku zrozumieć pojęcia prawej i lewej strony.

„Która ręka?” 

Na zdjęciu dziecko musi ustalić, w której ręce dziewczynka trzyma pudełko, w której ręce chłopiec trzyma piłkę, na której nodze stoi dziewczynka itp.

„Prawo-lewo”

Nauczyciel proponuje dzieciom zagrać w następującą grę: nazwać wszystkie przedmioty, które znajdują się po prawej stronie, a następnie – po lewej stronie. To samo można zrobić ze starszymi dziećmi na kartce papieru z różnymi obrazkami, ale pośrodku powinna znajdować się wskazówka w postaci schematów lub słów.

„Co dalej, co jest bliżej w pokoju?”

Dzieci odpowiadają na pytanie, a następnie za pomocą kilku przyrządów pomiarowych sprawdzają poprawną odpowiedź.

„Nazwij najwyższe i najniższe przedmioty w pokoju”

Dzieci nazywają przedmioty, wyjaśniając, gdzie się znajdują, a następnie porównują niektóre z nich z przyrządem pomiarowym.

„Szafka”

Zadanie: określić położenie np. piłki na półce. Dorosły prosi dziecko o szczegółowe odpowiedzi na pytania.

Pytania:

Co stoi na trzeciej (drugiej) półce od dołu/od góry (na górze\na dole)?

Gdzie siedzi miś?

Jak rozwijać dobrą koordynację ręka-oko?

Bardzo ważne jest, aby od najmłodszych lat dziecka zwracać szczególną uwagę na koordynację ruchów rąk i oczu dziecka. Koordynacja wzrokowo-ruchowa rozwija się efektywnie podczas wykonywania różnych ćwiczeń ruchowych:

– chodzenie i bieganie,

– jazda na rowerze po liniach i torach;

– rzucanie różnymi przedmiotami w grach, takich jak „Frisbee”, „Rzutki”.

Bardzo satysfakcjonujące będą zadania związane z rysowaniem za pomocą szablonów i konturów, rysowaniem kształtów geometrycznych. Powtarzanie ruchów i czynności po dorosłym pomaga również w rozwijaniu określonej funkcji.

Gry stołowe, takie jak „hokej”, „koszykówka”, „piłka nożna”, „bilard”, „drogi miejskie” i inne przyczyniają się do kształtowania umiejętności śledzenia poruszających się obiektów i jednoczesnej oceny ich położenia w przestrzeni.

Na naszej stronie posiadamy także tematyczne materiały takie jak: