Karnawałowe maski -praca wykonana przez 3-latki.

Kolorowanie kredkami maski wyciętej z bloku technicznego, ozdabianie wg własnego pomysłu ozdobami z dziurkaczy kreatywnych.

Praca wykonana pod nadzorem
Pani mgr Joanny Chorabik