Praca wykonana pod nadzorem
Pani Gabrieli Krzyształy